Utbedring av gulv i sykkelboden

Gulvet i sykkelboden skal slipes og behandles mandag 12.10

Alle sykler og utstyr må være fjernet innen mandag morgen kl 07.00

Mvh Styret

Maling av gulv i fellesarealer

Bygg & Mal vil i morgen tirsdag starte arbeidet med å utbedre gulv i fellesareal. Dette kan medføre at vi må velge andre ruter til og fra garasje og sykkelbod. Det som skal utbedres er:
Gang U2 (utenfor sykkelbod) vil gjøre at ting i sykkelboden blir utilgjengelig når gulvet er malt. Vi anbefaler dere å sette sykler som må brukes de nærmeste dagene i egen bod.
 
Gang mellom blokk A og garasjen og gang mellom blokk B og garasjen.
 
Mvh Styret

Strømbrudd (oppdatert)

Dessverre har ikke Five som skulle utføre arbeidene klart å planlegge jobben. På bakgrunn av dette fikk de ikke utført planlagt arbeid.

Dessverre medfører dette at strømmen vil bli borte i begge blokkene torsdag 17/9.

Blokk A fra kl 08:00-12:00
Blokk B fra kl 12:00-16:00

Filterbytte

Filter til ventilasjonsaggregatene er lagt utenfor dørene til hver enkelt leilighet.

Styret anbefaler å bytte filter snarest mulig.

Brukte filter kan kastes i vanlig restavfall.

Instruksjoner på hvordan å bytte filter er tilgjengelig på https://ensy.no/images/dokumentation/392783-2.pdf

Årsmøte

Digital gjennomføring av årsmøte i 2020 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte Sameiet Holmenhagen bli avholdt digitalt via www.vibbo.no 

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren. 

Saker som behandles: 

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; 

1. Godkjenning av årsregnskap og årsrapport 2. Godtgjørelse til styret 3. Valg av tillitsvalgte Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til senere møte. 

Årsmøtet starter: 

Årsmøtet vil åpnes i løpet av: 8.6 2020 Årsmøte avsluttes: 16.6 2020 (8 døgn etter oppstart) 

Hvordan deltar du? 

Digital deltakelse 

  • • Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet. 
  • • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
  • • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme. Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no 

Analog deltagelse 

  • • Kan du ikke avgi din stemme digitalt, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes. 

7646 Sameiet Holmenhagen

 

 

Årsmøte i sameiet

Tusen takk til alle som har bidratt under årsmøte.

Nytt styre er valgt og vil bli lagt ut på sameiets hjemmesider

Mvh Styret