Avtaler

Strøm

Det er ikke felles leverandør av strøm. Hver enkelt leilighet står fritt til å velge strømleverandør og strømavtaler. Om ingen valg er gjort, er det Fjordkraft som står for levering av strøm.

Alle målepunktene har automatisk strømmåler (AMS) som sender forbruket til strømleverandør automatisk.

Det er Hafslund Nett som drifter strømnettet.

Det er mulig å bruke tjenester som f.eks strømpris.no for å finne beste priser på strøm. Men vær obs på vilkårene. De med lavest pris har gjerne en begrensning på 1 måned med veldig god spotpris, før prisen går opp.

Five Elektro har stått for det elektriske arbeidet under oppføringen av blokkene.

Five Elektro, telefon 32 23 60 40 .

TV/Bredbånd/Fiber

Telenor er leverandør av TV og fiber/bredbåndstjenester.

Spørsmål angående TV og fiber stilles Telenor. Telefonnummeret til kundeservice er 915 09000. Telefonnummeret er åpent 08-20 på hverdager, 09-17 på lørdager og 10-15 på søndager. Det er også kontaktskjema og chat på sidene for kundeservice.

Utstyret som følger med leiligheten er Telenor sin eiendom, og skal overtas av nye eiere ved eierskifte.

Renhold

Borettslaget har avtale med Vaktmester Andersen om vask av fellesareal. Vask foretas en gang pr uke.

Utearealer

Vaktmester Andersen står for gressklipping, snømåking og andre utomhusarbeider.