Søppel

Sameiet har 3 søppelsjakter ut mot veien foran B-blokken. Det er 1 sjakt for papir og 2 for restavfall (med grønne og blå poser). De er beregnet på vanlig husholdningsavfall. Om vaktmester må rydde søppel, så er det en ekstratjeneste som blir fakturert sameiet, som igjen sender den videre til den eller de som setter fra seg søppel.

Har man store mengder avfall, skal det kjøres bort. Nærmeste gjenbruksstasjon er Smestad Gjenbruksstasjon. Det er gratis for innbyggere i Oslo å levere privat husholdningsavfall der (opp til 3 kubikkmeter). Det er bare gjennomsiktige søppelsekker som er tillatte. Svarte er ikke tillatt.