Om oss

Adresse: Stasjonsveien 55A og 55B, 0771, Oslo

Bygging startet høsten 2016 av Consto AS.

Prosjektleder:

Ferdig bygd juni 2018.

 

Rehabeliteringsprosjekter, vedlikehold og oppgraderinger i Holmenhagen.