Praktisk informasjon

Siden inneholder masse praktisk informasjon om vårt Sameie. Sidene trenger stadig nytt påfyll og endringer og styret er veldig glad for innspill og kommentarer av alle typer. Noe du savner? Si ifra til oss!

Du navigerer på sidene ved hjelp av emnefaner øverst og underpunkter til høyre på skjermen.

Vaktmester i Holmenhagen sameie
Vaktmester Andersen – treffes på tlf nr 22 38 92 92.

Epost til styret er holmenhagen@styrerommet.net

Vektertjeneste

Sameiet har en avtale med NOKAS om utrykning i tilfelle det oppstår situasjoner, som f.eks brann/brannalarm. Telefonnummer er 915 02580.

All praktisk informasjon: