Velkommen til Holmenhagen sameie

18. januar 2020

  • Vi har flere ganger tatt kontakt med Bymiljøetaten for å få gjort noe med den store vanndammen ved søppelkassene. Dessverre har det så langt ikke skjedd noe i denne saken.
  • Vi har gjort avtaler med Norsk Brannvern både med tanke på forebyggende brannvern og kontroll av branntekniske installasjoner. Vi har mottatt kontrollrapport som viser at kontrollørene fikk adgang til 90% av boenhetene under kontrollrunde i høst noe som er veldig bra. Kontroll av branntekniske installasjoner er planlagt utført ila januar.

Vennlig hilsen Styret

Sykler ute

10. desember 2019

Det er fremdeles en del sparkesykler og sykler ute.

Fint om alle flytter sykler og sparkesykler som ikke er i bruk fra plassen ute og inn i boder/sykkelbod.

Bålpanne

1. desember 2019

Styret har kjøpt inn en bålpanne. Den skal stå på plenen mellom blokkene frem til våren, og er til fri bruk for beboere i Holmenhagen.

Det er noe ved i boden i første etasje i B-blokken.

Om man tar i bruk bålpannen er man selv ansvarlig for den helt til den er slukket. Når den ikke er i bruk skal den dekkes til.

Tenning av juletre

28. november 2019

1. desember klokken 15:00 er det tenning av juletre.

Vel møtt!

Norsk Brannvern

14. november 2019

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Onsdag 27. november

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 9. desember mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret på facebook . Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Ny plan fra Takst & Befaringssenteret

7. november 2019

Styret har den siste tiden jobbet med Takst og Befaringssenteret da de ikke har klart å overholde sin egen tidsfrist for utbedring etter ettårsbefaringen.  Stor-Oslo Eiendom som vi har kjøpt leilighetene av har nå kommet på banen for å bistå oss å få sluttført dette.

Takst og Befaringssenteret har nå oversendt strategiplan for utbedringer av punkter inne i leilighetene fra 1 års befaringen. De har til hensikt å sette opp en brakke fra mandag morgen kl 08:00 og vil være der hele uken. Alle underleverandørene er varslet om at avtaler må gjøres snarest for utbedring i denne uken.

Vi anbefaller alle som har spørsmål til å ta kontakt med Takst og Befaringssenteret i brakka kommende uke.

Ettårsbefaring

8. oktober 2019

Styret har hatt møte med Consto, hvor vi kom frem til at alle punkter som gjelder inne i leilighetene skal være ferdig utbedret og lukket innen 1. nov. 2019.

Når det gjelder maling på vegger så har vi satt opp et befaringsmøte den 21 okt. Da vil vi få vite litt mer om hva som er brukt av malingstyper og ut i fra det så må vi komme fram til en løsning sammen med Consto, hvordan dette skal utbedres.

Når det gjelder maling på balkongene, så jobber Consto med å finne en løsning på dette.

Det er mottatt noen henvendelser rundt temaet fall på badegulv ved Holmenhagen. Se e-post av 7. oktober for nærmere informasjon.

Årlig kontroll av brannforebyggende tiltak

29. september 2019

Styret har inngått avtale med Norsk Brannvern om årlig kontroll av bl.a. slukkeutstyr, brannvarslere og teoretisk informasjon om brannvern som bruk av slokkeutstyr og rømingsveier i alle leiligheter i sameiet.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon, men vi minner om at vi nå går inn i en tid med økt fare for brann. Alle oppfordres til ikke å la levende lys stå uten tilsyn, bruke elektrisk utstyr på riktig måte, og ha slukkeutstyr stående lett tilgjengelig.

Styret er enige om at barnevogner kan bli stående i underetasjen der de står nå. Imidlertid skal brennbart materiale egentlig ikke oppbevares i fellesområdene, og alle andre gjenstander må fjernes.

Lukk portene

23. september 2019

Portene ut mot Stasjonsveien skal være lukket til enhver tid.

Dette er til sikkerhet for små barn og for å hindre dyr som gjør fra seg på området mellom blokkene.