Brannsystem

Sameiet har en avtale med NOKAS om utrykning i tilfelle det oppstår situasjoner, som f.eks brann/brannalarm.

Telefonnummer er 915 02580.

Alle leiligheter har sprinkler som blir aktiverte ved 70 grader Celcius. Det er også flere brannvarslere i alle leilighetene. Alle varslere er koblet i system, og alarmen vil gå i alle leilighetene.

Når alarmen går, har du 3 minutter på å gå ned til branntavlen i første etasje for å se hvilken sløyfe / varsler som gir alarm. Det er delvis separate tavler for A- og B-blokken. Tavlen i A-blokken kan bare slå av sløyfer i A-blokken, og det samme med tavlen i B-blokken.

Om det er falsk alarm:

  • Vri nøkkelen slik at den er vannrett.
  • Trykk avstill alarm.
  • Vri nøkkelen slik at den er loddrett for å sette den i driftsmodus igjen.

Ved gjentatte falske alarmer, kan den aktuelle sløyfen deaktiveres.

Om det brenner i din leilighet, og alarmen går, så skal du selvsagt evakuere og tilkalle brannvesenet.