Vedlikehold og oppgraderinger

Utført:

2019 Ladestasjoner i garasjeannlegget Eiere av berørte parkeringsplasser
2018 Videoovervåkning av garasjeanlegget. Felles kostnad
2018 Oppgradering av låsesystem til nøkkelløssytem til inngangsdørene og bodene.

Planlagt: