Nøkler

Nøkler til leiligheten

Bestilling av nøkler gjøres av juridisk eier av hver enkelt leilighet. Kontakt styret.

Brikker til inngangsdøra og boder

Brikkene er levert av Nordic Security.

Nye brikker bestilles enten på telefon 67 900 200 eller på mail til salto@nordic-security.no

Tapt brikke MÅ deaktiveres så fort du merker at den er forsvunnet. Man må be Nordic Security å slette brikken fra systemet (enten ring på telefon 67 900 200 eller send mail til salto@nordic-security.no).

Styret oppfordrer de som har vaskehjelp om å bestille egne brikker til dette formålet.
Spesifiser i bestillingen at brikker KUN skal ha tilgang til hoveddør og inngangsdør til leiligheten.
(Dette sikrer oss at uvedkomne ikke har tilgang til andre arealer i bygget)

Brikker til garasjeporten og garasjesystemet

Bestilles via styret.