Nøkler

Nøkler til leiligheten

Bestilling av nøkler gjøres av juridisk eier av hver enkelt leilighet. Kontakt styret.

Brikker til inngangsdøra og boder

Brikkene er levert av Oslo Låsservice, (tidligere Nordic Security).

Nye brikker bestilles på https://www.oslolasservice.no/bestill-adgangsbrikker av beboere.

Tapt brikke MÅ deaktiveres så fort du merker at den er forsvunnet. Man må be Oslo Låsservice om å slette brikken fra systemet. Ring på telefon 90 54 22 22.

Styret oppfordrer de som har vaskehjelp om å bestille egne brikker til dette formålet.
Spesifiser i bestillingen at brikker KUN skal ha tilgang til hoveddør og inngangsdør til leiligheten.

(Dette sikrer oss at uvelkomne ikke har tilgang til andre arealer i bygget)

Brikker til garasjeporten og garasjesystemet

Bestilles via styret.