Brannrutiner Holmenhagen Sameie

Brannrutiner Holmenhagen Sameie

Oppdatert april 2020.

 

Sameiet Holmenhagen (Stasjonsveien 55a og 55b) har felles varslingsanlegg for brann i leilighetene og i fellesarealene. Varslingsanlegget har direktevarsling til alarmsentral, og sameiet har avtale med Nokas for 24 timers kontinuerlig overvåking og utrykningsberedskap. Det er sprinkleranlegg i leilighetene, i fellesarealer og garasjen. Dørene inn til leilighetene er godkjent for å hindre spredning av brann, og disse skal ikke byttes ut eller endres på noen måte uten etter søknad til styret. Komfyrtopp er utstyrt med komfyrvakt. Denne er vanligvis festet i bunnplaten på kjøkkenhetten, og kommuniserer trådløst med strømtilførselen til platetopp/komfyr og bryter tilførselen dersom fare for brann oppstår.

Styrets ansvar for kollektive brannsikringstiltak

Branntilløp i en boenhet vil raskt kunne involvere alle de øvrige boenhetene hvis brannen får utvikle seg uhindret. Det er vanskelig for enkeltbeboere å påvirke sine naboer til å brannsikre seg tilfredsstillende. Dette er årsaken til at styrets medlemmer har ansvaret, og dermed også retten til å utføre kollektive brannsikringstiltak i boenhetene. Beboerne er pålagt å gjøre sin boenhet tilgjengelig når slike kollektive tiltak skal utføres, og kan ikke fjerne eller ta med seg utstyret hvis de flytter.

Det er gjort to avtaler med Norsk Brannvern for å ivareta styrets ansvar for brannsikring inklusive skriftlig dokumentasjon:

 1. Avtale om årlig kontroll av brannforebyggende tiltak. Dette innebærer bl.a. årlig besøk i alle leilighetene i sameiet med informasjon om brannforebygging, bytte av batteri i røykvarslere, kontroll av håndslukkere og visuell kontroll av brannvarslingsanlegg. Avtalen gjelder også fellesområder.
 2. Serviceavtale vedrørende kontroll av branntekniske installasjoner. Det er avtalt servicekontroll av brannalarmanlegg, nødlys og røykventilasjon en gang i året.

 

Brannforebyggende råd og regler:

 • Beboere er ansvarlig for at brannvarslere i leiligheten ikke er tildekket eller utkoblet.
 • Alle beboere skal ha godkjent slukkeutstyr og er ansvarlig for at disse fungerer. Det anbefales å installere brannvarslere i alle soverom, helst seriekoblede.
 • Det anbefales å ha et pulverapparat tilgjengelig fra foreldresoverommet i enheter der det bor barn.
 • Alle som bor i leiligheten, også barn, skal av den som eier boligen gjøres kjent med brannslokningsutstyr, rømningsmåter, varsling til telefon 110 og av naboer samt møteplass i tilfelle brann. Det anbefales at de som bor i leiligheten har en gjennomgang av dette minst en gang i året.
 • Oppbevaring av brannfarlig væske og gass: Det er ikke tillatt å oppbevare større mengder brannfarlig væske eller gass i leiligheter eller boder. Propanflasker til grill skal oppbevares utendørs. Vær nøye med å kaste filler med brannfarlig væske i egnet beholder med tett lokk og deponere dette på en trygg måte for å unngå branntilløp.
 • Beboere i leiligheter som ikke kan evakuere direkte til bakkeplan anbefales å ha lett tilgjengelig klatretau med krok til å henge i vinduskarmen eller over terrasserekkverket.
 • Forlat aldri et rom med brennende stearinlys. Sjekk at all elektrisk belysning som julebelysning er i god stand og skru den av når man ikke skal være hjemme. Trekk ut kontakten til apparater som for eksempel kaffetrakter, hårføner og brødrister når disse ikke er i bruk.
 • Den enkelte beboer/eier må sørge for at det ikke er feil på elektrisk anlegg eller utstyr og at det brukes på riktig måte. Eier har ansvar for vedlikehold, ettersyn og kontroll av elektrisk anlegg og installasjoner.

Brukerveiledning brannalarm Holmenhagen: (klipppet fra Viscenario)

Dersom brannalarmanlegget detekterer brann i en av leilighetene vil alarmen kun gå i den aktuelle leiligheten i 3 minutter, det vil si at det kun er summeren i leiligheten som er aktivert. Om den ikke avstilles i løpet av denne tiden vil alarmen bli aktivert i hele bygget. Om det er en unødvendig alarm kan den avstilles i alarmsentralen i denne perioden og den vil ikke gå videre.

Dersom det er en reell årsak og den ikke kan løses inne i leiligheten, aktiver den manuelle melderen ved utgangsdøren og alle leilighetene vil bli evakuert. Varsle også brannvesenet på tlf 110.

Alarmanlegget reagerer på røykutvikling og ting som ligner på røyk. Det er derfor viktig at ventilasjon benyttes når det er risiko for røykutvikling. Ventilatorene i leiligheten settes på 30 sekunder før kokeplater og stekeovn tas i bruk for å sikre at ventilasjonen har begynt å fungere før platene blir varme, stekeovnen slipper ut damp, matos etc. I TEK10 hus kan det gå inntil 2-3 minutter før full sirkulasjon er oppnådd. Det anbefales også at stekeovnen åpnes gradvis for å ikke slippe ut for mye damp i rommet.

Dersom det går en detektor i alarm i fellesarealet er det ingen forsinkelse og alle alarmgivere aktiviseres direkte.
Dersom 2 detektorer er i alarm samtidig eller en manuell melder blir aktivert vil forsinkelsen bli opphevet uavhengig av hvor det har gått alarm.

Når det går evakueringsmelding i alle områder kan ikke heis benyttes.

Arbeid på bygget:

Dersom det skal gjøres arbeider som utvikler røyk, støv etc. er det viktig at man forbereder dette slik at ikke det utløses unødvendige brannalarmer. Det kan være aktuelt å dekke til detektorer og koble dem ut, ansvarshavende for anlegget må da kontaktes slik at dette gjøres på forsvarlig måte. Dersom detektorer fjernes uten at dette er i orden vil det komme feilmeldinger på systemet, og ved tildekking vil brannsikkerheten til bygget reduseres.

Betjeningsinnstruks SmartLoop Brannsentral (Lokalisert til høyre for inngangen i blokk B, til venstre for inngangen i blokk A).

PREALARM: Varsel om at det er detektert en brannalarm i systemet. Dersom ikke prealarmen blir kontrollert for årsak og tilbakestilt innen forsinkelsestiden, starter alarmering i hele bygget (ALARM).

Før prealarm avstilles må man undersøke alle lokalisasjoner med tanke på om det foreligger branntilløp, eller om det er falsk alarm.

Dersom årsak til alarm er reell, aktiver nærmeste manuelle melder.

ALARM: Varsel om at det er aktivert en brannalarm i systemet. Ved alarm starter alarmering i hele bygget, dette overføres til Nokas alarmsentral. Manuelle meldere starter direkte alarm.

AVSTILL: For å stoppe Alarmering når situasjon er under kontroll: Drei nøkkel på brannsentral, trykk “AVSTILL”.
Gul lampe tenner for å indikere at alarm er avstilt.
Akustisk varsling vil opphøre kort tid etter avstill er trykket.

TILBAKESTILL: For å tilbakestille alarm når situasjon er normalisert: Drei nøkkel på brannsentral, trykk “TILBAKESTILL”
Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstill før tilbakestill

Ved feilmelding vil årsak vises i display og feillampe lyse fast.
Den interne summeren i panelet kvitteres ut ved å trykke på SUMMER knappen. Dersom feillampe blinker er feilen rettet opp og panelet kan tilbakestilles.

Slokkeutstyr og røykvarsler i boenhetene: Hver boenhet skal være utstyrt med godkjente røykvarslere og slokkeutstyr i form av minst ett pulverapparat. Beboer er selv ansvarlig for at utstyret er i orden. Boenhetene er utstyrt med sprinkleranlegg. Det foreligger to forskjellige sprinklerhoder:

Virkningsmekanisme: Sprinklerhodet er utstyrt med en en liten hul glassbeholder som inneholder en væske som utvider seg ved varme. Når denne sprekker, strømmer vann ut.

Vedlikehold: Ikke heng noe i sprinklerhodet. De må ikke overmales. Kan støvtørkes forsiktig.

Obs det krever relativt høy varme før sprinklerhodet skal begynne å slukke en brann. I tillegg til sprinklerhoder anbefales det installasjon av røykvarslere i alle soverom.

Godkjent slokkeutstyr:

 • Husbrannslange
 • Pulverapparat
 • Skumapparat

 

Tilleggsslokkemidler:

 • Brannteppe

 

Hva skal du gjøre dersom det oppstår brann?

Gjør deg kjent med rømningsveien fra din boenhet og fram til parkeringsplassen på den andre siden av Stasjonsveien. Dette er oppmøteplass ved brann for Sameiet. Leiligheter som er lokalisert slik at kran fra brannbil ikke når fram til balkong for evakuering, er utstyrt med brannbalkong med tilkomst fra vindu.

Beboere skal aldri benytte rømningsveier som er fylt av røyk. I et røykfylt trapperom eller en røykfylt korridor er to-tre åndedrag tilstrekkelig til at man kan miste bevisstheten og bli røykforgiftet. Møter man røyk i rømningsveien, skal man snu og benytte en annen rømningsvei. HEISENE SKAL IKKE BRUKES. Alternativt skal man gå tilbake til boenheten for å gjøre seg til kjenne fra vindu eller balkong, slik at brannvesenet kan bistå med redning. Ta kontakt med brannvesenet ved å ringe 110.

Er det beboere i sameiet som trenger hjelp ved evakuering, for eksempel eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne?

Disse oppfordres til å ta kontakt med andre beboerne i samme etasje for å be om eventuell assistanse ved brann.

Det er viktig at biler ikke parkeres slik at de hindrer brannbiler i å nå frem til bygningene. Plassen nede på baksiden av byggene er avsatt til brann/redningsbil og det skal ikke parkeres eller hensettes utstyr/gjenstander i dette området. Plassen er skiltet.

Ta stilling til din livssituasjon å gå gjennom punktet under som passer for deg:

Hvis du bor alene:

Den enkleste form for brannøvelse er at du skriver ned for deg selv hva du skal gjøre ved brann. Tenk gjennom hvilke rømningsmuligheter du har, hvor du har plassert slokkeutstyret og om du har behov for å varsle andre enn brannvesenet. Forestill deg hva du vil gjøre ved ulike scenarier: Hva om det begynner å brenne om natta? Hva om det brenner på kjøkkenet? Hva om gangen er full av røyk?

SAMMEN UTEN BARN:

Bor du sammen med noen, bør dere ta det et steg lenger enn bare å tenke på opptreden ved brann. Sett dere ned og snakk om det. Avtal hvem som gjør hva: Hvem varsler hvem? Hvem forsøker eventuelt å slokke? Hvor skal dere møtes på utsiden?

FAMILIE MED BARN:

Har dere barn, bør dere i tillegg til å avtale hvem som skal gjøre hva, trene på hva dere skal gjøre i ulike situasjoner. Prøv ut forskjellige rømningsveier. Hvem hjelper hvilke barn? Hvem bør gå først, og hvem sist? Hva er familiens trygge møteplass på utsiden av huset?

ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE:

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne bør vurdere egne rømningsmuligheter i samråd med noen man stoler på, enten det er pårørende, hjemmesykepleier eller hjemmetjeneste. Snakk eventuelt med en nabo. Se til at det tilrettelegges for rask rømning til et trygt sted.

Vedlegg 1.

Plikter som beboer:

• Sørg for at røykvarslerne fungerer.

• Hold rømningsveier og trapperom fri for hindringer og brennbart materiale.

Ved brannalarm

 • Sørg for at alle blir varslet.
 • Lukk dører og vinduer.
 • Gå raskt ut av bygningen.
 • Bruk ikke heis.

Gjør deg kjent med:

• Rømningsveier og nødutganger.

• Hvor slokkeutstyr er plassert.

• Hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Ved brann

Redde

 • Evakuer bygningen!

Varsle

 • Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Slokke

 • Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

HUSK!

Nødnummer til brannvesenet: 110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet: Stasjonsveien 55 A/B

 

Vedlegg 2

Slokkeutstyr og røykvarsler

Brannslokkeapparat

De mest vanlige brannslokkeapparatene kan deles i to typer: skum og pulver. Slike apparater slokker effektivt de fleste typer branner som kan oppstå i hjemmet. Apparatene er merket med hvilke typer branner de kan slokke.

Ikke bruk på frityr

Trykket i både skum- og pulverapparater er stort. Hvis du prøver å slokke brann i olje, for eksempel i en frityrkjele, kan trykket skylle den brennende oljen over kanten på kjelen og spre brannen i stedet for å slokke den.

Blir fort tomt

Med skum- og pulverapparater kan du ikke slokke like lenge som med en husbrannslange. Et apparat på 6 kilo blir tomt på 10-20 sekunder. Brannslokkingsapparater kan være tunge å løfte, spesielt for eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne.

Pulverapparat

Pulverapparat som eneste slokkemiddel må være på minst 6 kilo. Et pulverapparat er lett å ta med seg og kveler en brann effektivt. Det kan brukes på alle typer branner. Det tømmes imidlertid på 10-20 sekunder.

Skumapparat

Skumapparatet inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. Skumapparat som eneste slokkemiddel må enten være 9 liter, eller 6 liter med slokkeeffekt på minst 21A. Et skumapparat på 9 liter tømmes på 20-30 sekunder.

Vedlikehold av brannslokkeapparater

 • Både skum- og pulverapparater må ha et visst trykk for å fungere. Pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet skal stå på det grønne feltet. Dette bør du sjekke en gang i kvartalet.
 • Kontrollerer at forseglingen eller plomberingen på toppen av apparatet ikke er brutt, og at apparatet ikke har skader eller rust.

  

Profesjonell kontroll

 • Apparater med pulver skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll/service hvert 5. år og på utvidet kontroll og service hvert 10. år.
 • Apparater med skum skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll/service hvert 5. år eller etter produsentens anbefaling.

Informasjon om vedlikehold av brannslokkemateriell og registre over godkjente virksomheter finner du hos Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell.

Brannteppe

Branntepper er laget av glassfibermaterialer med sterk brannmotstand. Et brannteppe er en billig og et effektivt slokkemiddel mot små branner. Ha gjerne flere branntepper i hus. På kjøkkenet kan et brannteppe komme spesielt til nytte. Der kan du bruke det til å kvele flammer i gryter og frityr.

Elektrisk anlegg og utstyr

På grunn av brannsikkerhet må den enkelte beboer sørge for at det ikke er feil på elektrisk anlegg eller utstyr og at det ikke brukes feil.

Den enkelte beboer har ansvar for vedlikehold, ettersyn og kontroll av elektrisk anlegg og installasjoner.

 1. Trekk mobilladere og andre ladere ut av kontakten når de ikke er bruk.
 2. Ikke bruk løse lamper eller frittstående varmeovner i rom hvor det er barn eller dyr.
 3. Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 4. Slå av kokeplater etter bruk.
 5. Monter rikelig med stikkontakter (gjøres av elektrisk installatør). Unngå løse dobbelkontakter og andre provisoriske løsninger.
 6. Bruk aldri sterkere pærer enn lampene er beregnet for.
 7. Trekk støpslet ut av termostatstyrte elektriske apparater som kaffetraktere, brødristere, hårfønere, strykejern og lignende når de ikke er i bruk.
 8. Vaskemaskiner og tørketromler, oppvaskmaskiner og brødbakingsmaskiner bør ikke brukes uten tilsyn.
 9. Varmetepper eller varmeputer må aldri brukes uten tilsyn. De må heller ikke brettes sammen under bruk.
 10. Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning av anlegget. Eller slår en eller flere sikringer ut ofte? Ta kontakt med elektrisk installatør.
 11. Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig, og bør derfor kastes på søppeldeponi.
 12. Elektrisk utstyr som brukes utendørs skal alltid kobles til jordet stikkontakt.

Det er strenge begrensninger for hva ufaglærte kan gjøre med det elektriske anlegget. Gjør man noe som siden resulterer til at det blir brann, eller en brann blir større i omfang enn nødvendig, vil forsikringsselskapet ikke dekke dette og den enkelte beboer vil være økonomisk ansvarlig.
Generelt kan man si at det er ikke lov for ufaglærte å montere noe annet enn utstyr som leveres med bevegelig ledning og støpsel.

Ta kontakt med autorisert elektrisk installatør dersom du oppdager feil på utstyr eller anlegg.