Innføring av parkeringskontroll.

Styret har i styremøte 13. mai enstemmig valgt å inngå en avtale med Park Vest AS om håndheving av tilkomstvei og oppstillingsplass for brannbil. Vi ser at det til stadighet parkeres biler der det er parkering forbudt. Dette gjelder både beboere, besøkende og håndverkere. Plassen og tilkomstveien skal til en hver tid være tilgjengelig for brannbil. Og når vårt eget skilt ikke respekteres vil det bli skiltet på nytt og innført kontroll. Korte stopp vil fremdeles være mulig for av/pålessing og annet. Biler vil ikke bli tauet bort, men ilagt gebyr på 600kr.

Mvh Styret

Vindusvask mandag 3. mai

Husk å ha solskjermene oppe, slik at vinduene blir tilgjengelige.

Utvendige vinduer utenfor balkong og utvendig rekkverk på balkong vil bli vasket.

Vi kommer tilbake til vask av solskjermene ved en senere anledning

Mvh Styret

Stengt vann (oppdatert)

Oslo Kommune melder om at vannet blir stengt fredag 19. mars mellom 08:30 og 14:30.

Vannet kan være borte en kortere eller en lengre periode enn angitt. Sørg for å tappe nok vann til å klare deg gjennom dagen.

Oslo Kommune ombestemte seg. Vannet blir IKKE stengt fredag 19. mars.

Parkeringssystem

Her følger link til bestilling av ekstrautstyr til pakeringrssystemet vi har i garasjen.

Ønsker du lader i parkeringssystemet, eller annet tilbehør?

Dette kan du bestille her:

https://metrisk.no/bestillingsskjema/standard

 

Filterbytte

I løpet av onsdags kveld vil det bli satt ut filter for ventilasjonsaggregatene utenfor hver leilighet.

Det blir opp til hver enkelt beboer å bytte filter. Gamle filter kastes i restavfall.

Om noen har ubrukte filter, kan de settes i smøreboden.

Levering av juletrær

Oslo kommune har som tidligere år en tjeneste hvor de henter juletrær fra hentepunkter i Oslo.
Her kan dere se hvor nærmeste hentepunkt er for oss:
 
Husk: Dersom juletreet drysser i heis og gang, vennligst støvsug dette etter deg.
Mvh Styret