Velkommen til Holmenhagen sameie!

Som følge av situasjonen med Covid-19 er det økt fokus på flatedesinfeksjon. Det er satt ut utstyr for desinfeksjon oppe og nede i begge bygg til fri benyttelse for alle beboere.
Sett av dato for dugnad (hvis været tillater): 10.mai
Vennlig hilsen Styret

Vask av garasjen

Onsdag 15. april skal hele garasjen vaskes. Alle biler må ut før klokken 08:00.

Smitteforebyggende tiltak i Sameiet.

Vi oppfordrer alle beboere til å vise hensyn til naboer og besøkende.

Da hele Norge er rammet vil det gå utover de tjenestene vi normalt har, som vask, mattebytte og vaktmestertjenester.

Vi i styret vil derfor oppfordre alle beboere til å hjelpe til å holde orden rundt oss.

For å hindre smitte vil det være en fordel om knapper i og utenfor heiser vaskes, rekkverk på trapper, døråpnere og dørhåndtak. Vi håper at vi i fellesskap kan bidra til å vaske over dette i begge blokkene. Dere kan gjerne meddele under i denne teksten om dere kan hjelpe til.

Dette bør gjøres daglig.

Styret

Oppdatering vedrørende utbedring av balkonger

Som følge av situasjonen Norge er i for øyeblikket har vi blitt enige med Bygg og Mal om å utsette utbedringen av balkonger i minimum 2 uker.
Alle beboere vil bli kontaktet for avtale. Styret sender en mail til alle beboere med ytterligere informasjon ang dette.

 

Informasjon fra Norsk Brannvern

De kommer mandag 16/3 for å kontrollere de branntekniske installasjonene. Det vil i den forbindelse også bli utført en kort lyd-test av alarmanlegget.

Sykkelbod

Styret har nå fått på plass 16 nye plasser til sykler i Sykkelboden.

Vi ønsker at alle sykler settes inn i stativene. Per nå er det flere sykler som er låst sammen og kan ikke flyttes.

Vi vil så snart dette er gjort montere noen hyller og kroker til å henge opp barnesykler og sparkesykler. Dette krever at vi får plass.

Vi minner også om at boden kun er forbeholdt sykler og noen barnevogner da det er lite plass under trappa i A-blokka.

På nyåret vil vi rydde i sykler og annet som kan være forlatt. Det vil komme informasjon slik at man kan merke syklene sine. Umerkede sykler vil senere bli fjernet.