Strøm

I løpet av tirsdag vil strømprisen holde seg rundt 4 kroner/kWh mellom 08:00 og 17:00.
Oppvarming og varmtvann går på felleskostnadene. Sparetiltak:
* Ikke luft hele dagen, spesielt om gulvvarmen står på.
* Korte dusjer
* Bruk minst mulig varmtvann til andre ting.
* Ventilasjonsanleggene i leilighetene har varmegjenvinning. Denne skal normalt ikke kunne slås av.
* Sjekk at temperatur på ventilasjonsanlegget er i nærheten av ønsket innetemperatur.
* Ventilasjonsanlegget har også mulighet for ekstra oppvarming av til-luft. Sjekk at den er slått på.
* For de med elbilladere på felles anlegg, unngå å lade på dagtid.
Gjennomsnittlig strømforbruk for sameiet de siste dagene er på ca. 2000 kWh/dagen, med topper rundt 08 og 17.

Bruk av Vibbo

Sameiet vårt bruker OBOS som forretningsfører, og de har utviklet Vibbo. Vibbo er en plattform for beboerne, og styret kan her legge ut og informere beboerne. Vi bruker i dag både facebook, skjermene i oppgangene og hjemmesiden i tillegg til Vibbo. For de som ønsker varsling om informasjonen styret legger ut på Vibbo, så kan dere logge dere inn og sette på varsling på sms og mail.

 

Styret

Oljing av benker

Benkene vi har på fellesområdet mellom blokkene trenger en runde med olje. Er det noen som vil påta seg dette ansvaret i nær fremtid?
Vi har kjøpt inn utstyr, og 2-3 pers kan utføre jobben.

Ta kontakt med styret om du kan bidra.

Brannalarm

Etter nok en utløst brannalarm har vi nå merket tydeligere med beskrivelse om hva som skal gjøres om det er en falsk alarm.
Merk at dette skal gjøres av den som har utløst alarmen, eller i samarbeid med denne personen.
Vi minner samtidig om brannrutinene til sameiet som ligger på hjemmesiden.
Her står det tydelig beskrevet eiers ansvar. Og vi oppfordrer alle eiere til å gå gjennom dette med familie eller leietakere.

Innføring av parkeringskontroll.

Styret har i styremøte 13. mai enstemmig valgt å inngå en avtale med Park Vest AS om håndheving av tilkomstvei og oppstillingsplass for brannbil. Vi ser at det til stadighet parkeres biler der det er parkering forbudt. Dette gjelder både beboere, besøkende og håndverkere. Plassen og tilkomstveien skal til en hver tid være tilgjengelig for brannbil. Og når vårt eget skilt ikke respekteres vil det bli skiltet på nytt og innført kontroll. Korte stopp vil fremdeles være mulig for av/pålessing og annet. Biler vil ikke bli tauet bort, men ilagt gebyr på 600kr.

Mvh Styret

Vindusvask mandag 3. mai

Husk å ha solskjermene oppe, slik at vinduene blir tilgjengelige.

Utvendige vinduer utenfor balkong og utvendig rekkverk på balkong vil bli vasket.

Vi kommer tilbake til vask av solskjermene ved en senere anledning

Mvh Styret