Årsmøte i sameiet

Vi vil Mandag 1. Juni kl 19.00 gjennomføre årsmøte i sameiet digitalt.

Mer informasjon vil bli lagt ut på facebook og hjemmeside.

Innkallingen sendes ut på mail til de som har godtatt digitalt mottak og pr post til andre.

 

Hvis noen ønsker å bidra inn i styret for neste periode ønsker vi at dere tar kontakt med en av dagens styremedlemmer, eller sender oss en mail.

Mvh Styret

Vask av garasjen

Onsdag 15. april skal hele garasjen vaskes. Alle biler må ut før klokken 08:00.

Smitteforebyggende tiltak i Sameiet.

Vi oppfordrer alle beboere til å vise hensyn til naboer og besøkende.

Da hele Norge er rammet vil det gå utover de tjenestene vi normalt har, som vask, mattebytte og vaktmestertjenester.

Vi i styret vil derfor oppfordre alle beboere til å hjelpe til å holde orden rundt oss.

For å hindre smitte vil det være en fordel om knapper i og utenfor heiser vaskes, rekkverk på trapper, døråpnere og dørhåndtak. Vi håper at vi i fellesskap kan bidra til å vaske over dette i begge blokkene. Dere kan gjerne meddele under i denne teksten om dere kan hjelpe til.

Dette bør gjøres daglig.

Styret

Oppdatering vedrørende utbedring av balkonger

Som følge av situasjonen Norge er i for øyeblikket har vi blitt enige med Bygg og Mal om å utsette utbedringen av balkonger i minimum 2 uker.
Alle beboere vil bli kontaktet for avtale. Styret sender en mail til alle beboere med ytterligere informasjon ang dette.

 

Informasjon fra Norsk Brannvern

De kommer mandag 16/3 for å kontrollere de branntekniske installasjonene. Det vil i den forbindelse også bli utført en kort lyd-test av alarmanlegget.

Velkommen til Holmenhagen sameie!

Følg med på vår facebook-side: Holmenhagen sameie

Vi har også en egen hjemmeside der dere finner det meste av oppdatert informasjon: https://holmenhagen.no

Vennlig hilsen Styret