Vask av vinduer og garasje

  • Fasadevask blir i tidsrommet 25.-27. mars. Husk å ta opp solskjermen!
  • Garasjevask blir 5. april. Alle biler må ut av garasjen, med unntak av systemet