Gamle juletrær

Gamle juletrær kan legges i krysset Stasjonsveien/Holmengrenda ved siden av glass/metall-containere. Kommunen vil plukke opp juletrær tirsdag 9. januar klokken 12:00.

De samler kun inn trær uten pynt, netting, potte eller lignende. Trærne sendes rett til kompostering for å bli til jord.

Nåledryss i heisen/fellesområder skal ryddes opp!

Trær kan også leveres direkte til Smestad.