Kontaktinformasjon

Styreleder: Magnus Kolstad

Epost: holmenhagen@styrerommet.net

Adresse: Stasjonsveien 55A og 55B, 0771, Oslo

Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/643549692645094/

Styregruppe:
Styreleder: Magnus Kolstad
Styremedlem:  Cecilie Johansen, mob. 930 06 677
Styremedlem: Kent Fagerjord
Styremedlem: Margarete Storm
Varamedlem: Hege Frøen
Varamedlem: Erik Tjørstad

Forretningsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS