Balkonger og markiser

Rømningsvei
Husk at balkongen vil være en rømningsvei der hvor trappen er blokkert. Oppbevar derfor ikke for mye gjenstander på balkongen.

Montering av utstyr
Borettslaget er pålagt å holde en ensartet fasade, og det er derfor klare begrensninger i forhold til hva man kan gjøre med montering av dekorasjoner, utstyr og lignende. Spør hvis du er usikker. Frosting av glasset på balkongen er IKKE TILLATT.

Innglassing
Man kan ikke innglasse balkongen i Holmenhagen sameie.

Fuglemating
Det er ikke tillatt å mate fuglene, siden søl fra dette er en magnet på skadedyr som mus og rotter.

Røyking
Selv om det ikke er generelt forbud mot å røyke på balkonger oppfordrer vi til å ta hensyn til naboene. Sigarettrøyk siver lett inn i leilighetene rundt deg.

Markiser
Dersom du ønsker å sette opp markiser har vi en avtale med Markisemannen som kommer på befaring og gir deg et tilbud. Telefonnummer er 63 98 17 10, epost: info@lunex.no.