Uformell samling i forkant av årsmøtet tirsdag 21. mai kl. 19:00

For de som ønsker en kort gjennomgang av sakene eller har andre spørsmål, er det bare å møte opp ved benkene inne på fellesområdet tirsdag 21. mai kl. 19.00 så vil styret orientere og svare på spørsmål.

Enkel bevertning.