Fjerning av sykler

Det vil bli ryddet i sykkelboden i løpet av helgen.

Sykler som ikke skal fjernes må markeres med blå teip som ligger i sykkelboden.