Filterbytte

Filter til ventilasjonsaggregatene er lagt utenfor dørene til hver enkelt leilighet.

Styret anbefaler å bytte filter snarest mulig.

Brukte filter kan kastes i vanlig restavfall.

Instruksjoner på hvordan å bytte filter er tilgjengelig på https://ensy.no/images/dokumentation/392783-2.pdf

Årsmøte

Digital gjennomføring av årsmøte i 2020 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte Sameiet Holmenhagen bli avholdt digitalt via www.vibbo.no 

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren. 

Saker som behandles: 

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; 

1. Godkjenning av årsregnskap og årsrapport 2. Godtgjørelse til styret 3. Valg av tillitsvalgte Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til senere møte. 

Årsmøtet starter: 

Årsmøtet vil åpnes i løpet av: 8.6 2020 Årsmøte avsluttes: 16.6 2020 (8 døgn etter oppstart) 

Hvordan deltar du? 

Digital deltakelse 

  • • Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet. 
  • • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
  • • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme. Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no 

Analog deltagelse 

  • • Kan du ikke avgi din stemme digitalt, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes. 

7646 Sameiet Holmenhagen

 

 

Årsmøte i sameiet

Tusen takk til alle som har bidratt under årsmøte.

Nytt styre er valgt og vil bli lagt ut på sameiets hjemmesider

Mvh Styret

Vask av garasjen

Onsdag 15. april skal hele garasjen vaskes. Alle biler må ut før klokken 08:00.

Smitteforebyggende tiltak i Sameiet.

Vi oppfordrer alle beboere til å vise hensyn til naboer og besøkende.

Da hele Norge er rammet vil det gå utover de tjenestene vi normalt har, som vask, mattebytte og vaktmestertjenester.

Vi i styret vil derfor oppfordre alle beboere til å hjelpe til å holde orden rundt oss.

For å hindre smitte vil det være en fordel om knapper i og utenfor heiser vaskes, rekkverk på trapper, døråpnere og dørhåndtak. Vi håper at vi i fellesskap kan bidra til å vaske over dette i begge blokkene. Dere kan gjerne meddele under i denne teksten om dere kan hjelpe til.

Dette bør gjøres daglig.

Styret

Oppdatering vedrørende utbedring av balkonger

Som følge av situasjonen Norge er i for øyeblikket har vi blitt enige med Bygg og Mal om å utsette utbedringen av balkonger i minimum 2 uker.
Alle beboere vil bli kontaktet for avtale. Styret sender en mail til alle beboere med ytterligere informasjon ang dette.