Velkommen til Holmenhagen sameie

Sykkelbod

Styret har nå fått på plass 16 nye plasser til sykler i Sykkelboden.

Vi ønsker at alle sykler settes inn i stativene. Per nå er det flere sykler som er låst sammen og kan ikke flyttes.

Vi vil så snart dette er gjort montere noen hyller og kroker til å henge opp barnesykler og sparkesykler. Dette krever at vi får plass.

Vi minner også om at boden kun er forbeholdt sykler og noen barnevogner da det er lite plass under trappa i A-blokka.

På nyåret vil vi rydde i sykler og annet som kan være forlatt. Det vil komme informasjon slik at man kan merke syklene sine. Umerkede sykler vil senere bli fjernet.

Sykler ute

Det er fremdeles en del sparkesykler og sykler ute.

Fint om alle flytter sykler og sparkesykler som ikke er i bruk fra plassen ute og inn i boder/sykkelbod.

Bålpanne

Styret har kjøpt inn en bålpanne. Den skal stå på plenen mellom blokkene frem til våren, og er til fri bruk for beboere i Holmenhagen.

Det er noe ved i boden i første etasje i B-blokken.

Om man tar i bruk bålpannen er man selv ansvarlig for den helt til den er slukket. Når den ikke er i bruk skal den dekkes til.

Tenning av juletre

1. desember klokken 15:00 er det tenning av juletre.

Vel møtt!

Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Onsdag 27. november

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 9. desember mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret på facebook . Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no