Levering av juletrær

3. januar 2021
Oslo kommune har som tidligere år en tjeneste hvor de henter juletrær fra hentepunkter i Oslo.
Her kan dere se hvor nærmeste hentepunkt er for oss:
 
Husk: Dersom juletreet drysser i heis og gang, vennligst støvsug dette etter deg.
Mvh Styret

Stenging av vann, del 2

26. oktober 2020

Vannet skal stenges i dag klokken 11:00 – 14:00.

Norsk Brannvern

22. oktober 2020

Norsk brannvern kommer på kontroll

Torsdag 29 oktober Kl. 17 – 21.00

Se www.holmenhagen.no for mer informasjon.

 

Stenging av vann

15. oktober 2020

Tirsdag 20. oktober klokken 09:00 – 14:00 skal vannet stenges av. For mer informasjon, se lappene som er klistret opp utenfor hovedinngangene.

Arbeidet blir noe forsinket. Siste beskjed fra prosjektleder er at vannet skal være tilbake rundt 15:00.

Service av parkeringssystem

15. oktober 2020

Mandag 19. oktober klokken 08:30 – 16:30 skal parkeringssystemet skal ha service. Det skal være tomt for biler i den perioden. Dette gjelder kun systemet.

Sykkelbod

14. oktober 2020

Sykkelboden er under utbedring og vil være stengt fram til tirsdag 20. oktober.

Informasjonsbrev Lybekkveien

7. oktober 2020

På oppdrag for VAV Oslo Kommune skal Braathen Landskapsentreprenør AS legge nye vann og avløpsledninger på

Lybekkveien.

Arbeidet startes i uke 40 og planlagt ferdigstillelse av prosjekt i slutten av 2021.

Vi skal bygge nye kummer og legge nye vann, overvann og spillvannsledninger med konvensjonell graving, sprengning og

pigging av fjell.

Arbeidet startes bak Lybekkveien 50B og går mot Lybekkveien 39 i første omgang. Videre skal vi følge veien oppover mot

Lybekkveien 44A.

Prosjektet omfatter graving av ca. 450 meter lang grøftetrase som blir ca. 2,5 meter bred og ganske dyp. Alle stikkledninger

blir byttet ca 1 m fra hoved grøft og separert.

Når arbeidene pågår, må du regne med perioder med stengt vann (normalt under 6 timer). Vi varsler deg to dager i forveien

når vi skal stenge vannet. I tillegg får du varsel fra VAV elektronisk.. Det kan i anleggsperioden oppstå episoder med redusert

fremkommelighet, støy, støv og andre ulemper for beboerne. Vi vil begrense ulempene så godt det lar seg gjøre i perioden.

Lybekkveien blir mest sannsynlig stengt for gjennomkjøring i område der arbeidet pågår, men vi vil sikre at alle har tilgang til

boligen i hele anleggsperioden. Vi oppfordrer alle til å følge med på skilting i området under hele prosjektets varighet.

Vi kan ha behov for å komme inn på din tomt i forbindelse med forberedende undersøkelser, legging og vedlikehold av

midlertidig vannforsyning /avløpsledninger og lignende.

Vi søker å gjennomføre arbeidene med minst mulig ulempe for beboere i området, skulle det være noe dere lurer på eller har

og påpeke er det bare å ta kontakt.

Mest støyende arbeid er planlagt mellom kl.8.00 og 16.00 med pause inn imellom slik at vi reduserer ulemper mest mulig. Vi

ønsker i dette prosjektet og bruke en del anleggsutstyr elektrisk. Dette for å begrense utslipp og støy for nærmiljøet.

Ved mye tørt vær vil vi støvbinde veier..

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Braathen Landskapsentreprenør representant eller Oslo Kommune Vann-og

avløpsetaten

Kontakt person:

Mateusz Paw, Anleggsleder Infrastruktur

Tel. 46213858 Mail: mateusz@landskap.no

Kai Vegar Østnes, Prosjektleder Infrastruktur

Tel.93259717 Mail: kaivegar@landskap.no

Utbedring av gulv i sykkelboden

6. oktober 2020

Gulvet i sykkelboden skal slipes og behandles mandag 12.10

Alle sykler og utstyr må være fjernet innen mandag morgen kl 07.00

Mvh Styret

Maling av gulv i fellesarealer

28. september 2020
Bygg & Mal vil i morgen tirsdag starte arbeidet med å utbedre gulv i fellesareal. Dette kan medføre at vi må velge andre ruter til og fra garasje og sykkelbod. Det som skal utbedres er:
Gang U2 (utenfor sykkelbod) vil gjøre at ting i sykkelboden blir utilgjengelig når gulvet er malt. Vi anbefaler dere å sette sykler som må brukes de nærmeste dagene i egen bod.
 
Gang mellom blokk A og garasjen og gang mellom blokk B og garasjen.
 
Mvh Styret

Strømbrudd (oppdatert)

25. august 2020
Dessverre har ikke Five som skulle utføre arbeidene klart å planlegge jobben. På bakgrunn av dette fikk de ikke utført planlagt arbeid.

Dessverre medfører dette at strømmen vil bli borte i begge blokkene torsdag 17/9.

Blokk A fra kl 08:00-12:00
Blokk B fra kl 12:00-16:00