Brannalarm

Etter nok en utløst brannalarm har vi nå merket tydeligere med beskrivelse om hva som skal gjøres om det er en falsk alarm.
Merk at dette skal gjøres av den som har utløst alarmen, eller i samarbeid med denne personen.
Vi minner samtidig om brannrutinene til sameiet som ligger på hjemmesiden.
Her står det tydelig beskrevet eiers ansvar. Og vi oppfordrer alle eiere til å gå gjennom dette med familie eller leietakere.