Innføring av parkeringskontroll.

Styret har i styremøte 13. mai enstemmig valgt å inngå en avtale med Park Vest AS om håndheving av tilkomstvei og oppstillingsplass for brannbil. Vi ser at det til stadighet parkeres biler der det er parkering forbudt. Dette gjelder både beboere, besøkende og håndverkere. Plassen og tilkomstveien skal til en hver tid være tilgjengelig for brannbil. Og når vårt eget skilt ikke respekteres vil det bli skiltet på nytt og innført kontroll. Korte stopp vil fremdeles være mulig for av/pålessing og annet. Biler vil ikke bli tauet bort, men ilagt gebyr på 600kr.

Mvh Styret