Oljing av benker

Benkene vi har på fellesområdet mellom blokkene trenger en runde med olje. Er det noen som vil påta seg dette ansvaret i nær fremtid?
Vi har kjøpt inn utstyr, og 2-3 pers kan utføre jobben.

Ta kontakt med styret om du kan bidra.