Utbedringer U2

Gangen i U2 og sykkelboden blir utilgjengelig fra torsdag 08:00 til fredag 08:00.
Gulvet i gangen skal slipes og legges på nytt slik at det blir penere.