Maling av gulv i fellesarealer

Bygg & Mal vil i morgen tirsdag starte arbeidet med å utbedre gulv i fellesareal. Dette kan medføre at vi må velge andre ruter til og fra garasje og sykkelbod. Det som skal utbedres er:
Gang U2 (utenfor sykkelbod) vil gjøre at ting i sykkelboden blir utilgjengelig når gulvet er malt. Vi anbefaler dere å sette sykler som må brukes de nærmeste dagene i egen bod.
 
Gang mellom blokk A og garasjen og gang mellom blokk B og garasjen.
 
Mvh Styret