Strømbrudd (oppdatert)

Dessverre har ikke Five som skulle utføre arbeidene klart å planlegge jobben. På bakgrunn av dette fikk de ikke utført planlagt arbeid.

Dessverre medfører dette at strømmen vil bli borte i begge blokkene torsdag 17/9.

Blokk A fra kl 08:00-12:00
Blokk B fra kl 12:00-16:00