Årsmøte

Digital gjennomføring av årsmøte i 2020 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte Sameiet Holmenhagen bli avholdt digitalt via www.vibbo.no 

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren. 

Saker som behandles: 

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; 

1. Godkjenning av årsregnskap og årsrapport 2. Godtgjørelse til styret 3. Valg av tillitsvalgte Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til senere møte. 

Årsmøtet starter: 

Årsmøtet vil åpnes i løpet av: 8.6 2020 Årsmøte avsluttes: 16.6 2020 (8 døgn etter oppstart) 

Hvordan deltar du? 

Digital deltakelse 

  • • Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet. 
  • • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
  • • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme. Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no 

Analog deltagelse 

  • • Kan du ikke avgi din stemme digitalt, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes. 

7646 Sameiet Holmenhagen