Årsmøte i sameiet

Tusen takk til alle som har bidratt under årsmøte.

Nytt styre er valgt og vil bli lagt ut på sameiets hjemmesider

Mvh Styret