Inngang U2 ikke tilgjengelig

Inngangen og sykkelboden er utilgjengelig frem til slipe- og malerarbeider er ferdig tørket.

Foreløpig anslag er onsdag.