Filterbytte høst 2022

Nye filtre for ventilasjonsaggregat er blitt lagt utenfor alle leilighetene.

Det blir opp til hver enkelt beboer å bytte filter. Gamle filter kastes i restavfall.

Om det er noen som har ubrukte filter, kan de settes i smøreboden eller sykkelboden.