Norsk Brannvern

Norsk brannvern kommer på kontroll

Torsdag 29 oktober Kl. 17 – 21.00

Se www.holmenhagen.no for mer informasjon.