Informasjon fra Norsk Brannvern

De kommer mandag 16/3 for å kontrollere de branntekniske installasjonene. Det vil i den forbindelse også bli utført en kort lyd-test av alarmanlegget.