Sykkelbod

Styret har nå fått på plass 16 nye plasser til sykler i Sykkelboden.

Vi ønsker at alle sykler settes inn i stativene. Per nå er det flere sykler som er låst sammen og kan ikke flyttes.

Vi vil så snart dette er gjort montere noen hyller og kroker til å henge opp barnesykler og sparkesykler. Dette krever at vi får plass.

Vi minner også om at boden kun er forbeholdt sykler og noen barnevogner da det er lite plass under trappa i A-blokka.

På nyåret vil vi rydde i sykler og annet som kan være forlatt. Det vil komme informasjon slik at man kan merke syklene sine. Umerkede sykler vil senere bli fjernet.