Lukk portene

Portene ut mot Stasjonsveien skal være lukket til enhver tid.

Dette er til sikkerhet for små barn og for å hindre dyr som gjør fra seg på området mellom blokkene.