Ordensregler i garasjen

Det er enkelte beboere som lagrer ting på parkeringsplassene i garasjen, styret ønsker dette fjernet i henhold til ordensregler.