Ettårsbefaring

Styret har i tirsdag 10.09 hatt møte med Takst og befaringssenteret vedrørende utbedringer etter 1. årsbefaringen. Det lages nå et skriv som sendes ut til alle beboere. Dette sendes på mail så snart det er klart.