Vask av parkeringssystem

Fredag 16 april vil det gjennomføres vask og service på parkeringsanlegget i garasjen.

Alle biler må fjernes den aktuelle dagen.

Mvh Styret