Garasjeplass til leie.

Ønsker du å leie garasjeplass?

Sameiet Holmenhagen har p plass til leie.

Beskrivelse

Sameiet Holmenhagen leier ut P plass i parkeringssystem i oppvarmet parkeringsanlegg i Stasjonsveien 55.

Frykter du mindre tilgang på gateparkering på grunn av graving av vann og kloakk de neste 18mnd. Vi har

ledige plasser!

Plassen har for øyeblikket ikke ladestasjon for elbil, men dette kan monteres slik at det er mulig å lade.

Ekstra kostnad for ladestasjon er 300 pr mnd + forbruk.

Maks tillatt totalvekt på bilen er 2000kg.

Bilen plasseres på egen plattform som åpnes og lukkes med egen port. Bilen står dermed ekstra beskyttet.

Garasjen er videoovervåket.

Minste leietid er på 6 måneder. Deretter løper kontrakten med en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måneder fra

den 1. hver måned.

Interesserte bes henvende seg til holmenhagen@styrerommet.net

Månedsleie

1 500 kr

Inkluderer

Oppvarming, rengjøring, lys

Tillegg for ladestasjon pr mnd

300 kr

Depositum

4 500 kr